میزگرد تخصصی” بررسی نقش شرکت های فناور در اقتصاد و اشتغال استان”

به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگرد تخصصی” بررسی نقش شرکت های فناور در اقتصاد و اشتغال استان”

  • ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶

میزگرد تخصصی” بررسی نقش شرکت های فناور در اقتصاد و اشتغال استان” با حضور رضا جوادپور؛ مدیرعامل شرکت صافات انرژی و محمدحسین طیب‌پور؛ مدیر عامل شرکت پترواکتان ایساتیس از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد به میزبانی روزنامه همشهری برگزار شد.