تقدیر از شرکت های برگزیده پارک علم و فناوری یزد در زمینه اقتصاد مقاومتی

همزمان با دهه کرامت و روز صنعت و معدن انجام شد:

تقدیر از شرکت های برگزیده پارک علم و فناوری یزد در زمینه اقتصاد مقاومتی

  • ۲۹ تیر, ۱۳۹۷

همزمان با دهه کرامت و روز صنعت و معدن، پنجشنبه 28 تیر 97، در سالن اجتماعات پارک علم و فناوری یزد از شرکت های برگزیده پارک در زمینه اقتصاد مقاومتی تقدیر شد.

میزگرد تخصصی ” جایگاه شرکت های دانش بنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی”

به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگرد تخصصی ” جایگاه شرکت های دانش بنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی”

  • ۲ مرداد, ۱۳۹۶

میزگرد تخصصی ” جایگاه شرکت های دانش بنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی” با حضور مدیران عامل شرکت همکاران صنعت شمس، کامپوزیت شیمی سازه و سامان آوران توسعه از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز یزد برگزار شد.

گزارش تصویری میزگرد تخصصی ” جایگاه شرکت های دانش بنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی”

گزارش تصویری میزگرد تخصصی ” جایگاه شرکت های دانش بنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی”

  • ۲ مرداد, ۱۳۹۶

میزگرد تخصصی ” جایگاه شرکت های دانش بنیان و فناور در پیشبرد اقتصاد مقاومتی” با حضور مدیران عامل شرکت همکاران صنعت شمس، کامپوزیت شیمی سازه و سامان آوران توسعه از مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد به میزبانی خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز یزد برگزار شد.