گزارش تصویری بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی همدان از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی همدان از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶

اعضای هیات علمی دانشگاه فنی همدان، روز یک شنبه 12 شهریور از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، پارک علمی کودکان و نوجوانان و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای همدان از پارک علم و فناوری یزد

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای همدان از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۲ شهریور, ۱۳۹۶

اعضای هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای همدان، روز یک شنبه 12 شهریور از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، پارک علمی کودکان و نوجوانان و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.