معرفی پارک علم و فناوری یزد به اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید صدوقی یزد

طی جلسه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای شهید صدوقی یزد انجام شد:

معرفی پارک علم و فناوری یزد به اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید صدوقی یزد

  • ۱۷ شهریور, ۱۳۹۸

جلسه معرفی پارک علم و فناوری یزد به اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای شهید صدوقی یزد با حضور اعضای هیئت علمی این دانشگاه، احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا، مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک، محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و سروی، مدیرعامل شرکت درایت ورزان (مستقر در پارک علم و فناوری یزد) و کارگزار ارزیابی دانش بنیان، شنبه 16 شهریور 98 در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد.