آمادگی پارک یزد برای همکاری با سازمان ها و دانشگاه ها به منظور توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان

آمادگی پارک یزد برای همکاری با سازمان ها و دانشگاه ها به منظور توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان

  • ۱۰ اسفند, ۱۳۹۹

نشست رئیس پارک یزد با جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی میبد، مدیران و معاون پژوهشی این دانشگاه، برگزار شد.