گزارش تصویری دومین روز بیو استارتاپ
۴ سال پیش

گزارش تصویری دومین روز بیو استارتاپ

گزارش تصویری دومین روز بیو استارتاپ
حضور ۸ استارتاپ یزدی در رویداد راه ابریشم
۴ سال پیش

حضور ۸ استارتاپ یزدی در رویداد راه ابریشم

حضور ۸ استارتاپ یزدی در رویداد راه ابریشم
گزارش تصویری بازدید تیم راه ابریشم از پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

گزارش تصویری بازدید تیم راه ابریشم از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید تیم راه ابریشم از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری برگزاری رویداد استارتاپ راه ابریشم در یزد
۴ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری رویداد استارتاپ راه ابریشم در یزد

گزارش تصویری برگزاری رویداد استارتاپ راه ابریشم در یزد