گزارش تصویری جلسه ارزیابی شرکت کاوش رایانه

گزارش تصویری جلسه ارزیابی شرکت کاوش رایانه

  • ۱۳ آذر, ۱۳۹۶

تیم ارزیابی پارک علم فناوری یزد،روز دوشنبه 13 آذر ماه از شرکت کاوش رایانه بازدید کردند.