پارک یزد زمینه ورود قدرتمند شرکت ها به بازار را فراهم کند

مدیرعامل شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر مطرح کرد:

پارک یزد زمینه ورود قدرتمند شرکت ها به بازار را فراهم کند

  • ۴ آبان, ۱۳۹۶

مدیرعامل شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر گفت: در حال حاضر تمامی صنایع به تکنولوژی شرکت های دانش بنیان و فناور نیاز دارند و در صورتی که پارک یزد زمینه ورود قدرتمند شرکت ها به بازار را فراهم کند، موجب شکوفایی بیشتر آن ها خواهد شد.