برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری به صورت مجازی توسط پارک یزد
۷ ماه پیش

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری به صورت مجازی توسط پارک یزد

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری به صورت مجازی توسط پارک یزد
گزارش تصویری آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به روایت تصویر
۲ سال پیش

گزارش تصویری آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به روایت تصویر

گزارش تصویری آخرین روز نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار به روایت تصویر
اهدای لوح سپاس و تندیس شرکت در نمایشگاه فن بازار تهران به پارک یزد
۲ سال پیش

اهدای لوح سپاس و تندیس شرکت در نمایشگاه فن بازار تهران به پارک یزد

اهدای لوح سپاس و تندیس شرکت در نمایشگاه فن بازار تهران به پارک یزد