با دانش، تجربه و مربیگری ترازجهانی همراهی‌تان می‌کنیم

مراکز رشد مرکز رشد ساختار حمایت کننده از شکل گیری موسسات دانش بنیان است که به شکل گیری شرکت های فناور از هسته های چند نفره کمک مینماید. حمایت های قانونی، مشاوره های فنی و تخصصی ، مشاوره های بازاریابی ومدیرتی، دسترسی به زیر ساخت های مورد نیاز توسعه فناوری، ارائه و اتصال به شبکه های توسعه دهنده فناوری از جمله خدماتی است که توسط این مرکز ارائه می گردد. در حال حاضر 3 مرکز رشد در سطح استان یزد فعال است. که مراز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرکز رشد زیست فناوری از اولین مراکز رشد کشور بوده و موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده اند. مرکز رشد فناوری های نرم نیز دیگر مراکز رشد شهرستان یزد است که در حال طی مراحل قانونی جهت اخذ موافقت اصولی است. همچنین لازم به ذکر است مراکز رشد در شهرستان های اردکان، ابرکوه و تفت با مجوز اصولی از وزارت علوم راه اندازی شده و پذیرش واحدهای فناور در این مراکز در حال انجام است. در سایز شهرستان های استان (میبد، بافق، خاتم، مهریز) نیز مراکزی به شکل آزمایشی در حال فعالیت بوده و تعداد محدودی شرکت در مراکز رشد مستقر است.