متولی و پاسخ‌گوی فرآیند جذب:

پردیس فناوری و مراکز رشد


 

گام اول:  مراجعه به پردیس مربوطه توسط متقاضی استقرار 


گام دوم:  راهنمایی متقاضی و بررسی اولیه درخواست و بررسی مطابقت آن با ضوابط پردیس توسط کارشناس پردیس – در صورتی که متقاضی شرایط اولیه برای پذیرش در پردیس مربوطه را داشته باشد، فرایند ادامه می‌یابد.


گام سوم: ارائه مشاوره به متقاضی استقرار توسط مدیر پردیس


گام چهارم:  تکمیل فرم پذیرش اولیه توسط متقاضی استقرار – ابتدا این فرم که حاوی کلیه اطلاعاتی درخواستی در وندا است باید تکمیل شود.


گام پنجم: بررسی فرم پذیرش اولیه و ارائه بازخورد به متقاضی استقرار توسط مدیر پردیس – در صورت نیاز به ویرایش، اعلام به شرکت و ارائه راهنمایی جهت اصلاح.


گام ششم:  تکمیل و ارسال فرم ایده محوری توسط متقاضی استقرار


گام هفتم: بررسی مدارک (فرم درخواست پذیرش) توسط کارشناس پردیس –  در صورت نیاز به اصلاح، مرجوع نمودن درخواست و تبیین علت و اعمال اصلاحات لازم توسط متقاضی


گام هشتم: بررسی محتوای طرح توسط مدیر پردیس


گام نهم:  تهیه فایل پاورپوینت و ارسال برای کارشناس پردیس توسط متقاضی استقرار


گام دهم:  بررسی فایل و اعلام نظر نسبت به آن توسط کارشناس پردیس درصورت نیاز به اصلاح مرجوع نمودن فایل به متقاضی جهت اصلاح و در غیر اینصورت با گام بعد فرایند ادامه می‌یابد.


گام یازدهم: بررسی فایل و اعلام نظر نسبت به آن توسط مدیر پردیس – درصورت نیاز به اصلاح مرجوع نمودن فایل به متقاضی جهت اصلاح و در غیر اینصورت با گام بعد فرایند ادامه می‌یابد.


گام دوازدهم: دعوت برای مصاحبه توسط کارشناس پردیس


گام سیزدهم: تهیه صورت جلسه کمیته پذیرش، اخذ امضاء از مسئولین و بارگذاری در وندا توسط کارشناس پردیس


گام چهاردهم: بررسی جهت دوره استقرار توسط مدیر پردیس دوره پیش رشد از طریق وندا


گام پانزدهم: ابلاغ به متقاضی جهت ارسال مدارک توسط کارشناس پردیس


گام شانزدهم: ضمیمه کردن مدارک در وندا و تحویل کپی مدارک به حراست توسط متقاضی استقرار
مدارک لازم: تمام صفحات شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، عکس 3*4، مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل مدیر عامل از طریق وندا


گام هفدهم: بررسی مدارک متقاضی توسط کارشناس پردیس 


گام هجدهم: تشکیل پرونده، بررسی مدارک متقاضی و اعلام نظرحراست با تشخیص مدیر حراست 


گام نوزدهم: ابلاغ پذیرش درخواست به متقاضی توسط مدیر پردیس


گام بیستم: تائید دریافت پیام پذیرش درخواست توسط متقاضی استقرار از طریق وندا


گام بیست و یکم: ضمیمه کردن فرم تخصیص اموال توسط کارشناس پردیس