توضیحات نسخه دریافت

آیین نامه دستیار فناوری

آیین نامه دستیار فناوری پارک علم و فناوری یزد
1401 دریافت

گزارش برگزاری و برنامه های جانبی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد ۱۴۰۰

۱۴۰۰ دریافت

بروشور معرفی پارک علم و فناوری یزد- آذر 1400

1400 دریافت

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد- مهر ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد- مهر ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۰
۱۳۹۸-۱۴۰۰ دریافت

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد- مهر ۹۸ تا اسفند ۹۹

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد- از مهر ۹۸ تا اسفند ۹۹ در ۲۸ صفحه منتشر شد
۱۳۹۸-۹۹ دریافت

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد- مهر 98 تا مهر 99

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد از مهر 1398 تا مهر 1399 در 29 صفحه منتشر شد
1398-99 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه دوم سال 1398 در 53 صفحه منتشر شد.
1398-2 دریافت

ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری استان یزد

ویژه نامه هفته پژوهش و فناوری استان یزد در 8 صفحه منتشر شد
1 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه اول سال 1398 در 29 صفحه منتشر شد
1398-1 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه دوم سال 1397 در 46 صفحه منتشر شد
1397-2 دریافت

گزارش عملکرد سال 1397 پارک علم و فناوری یزد

گزارش عملکرد سال 1397 پارک علم و فناوری یزد در 306 صفحه منتشر شد.
1397-1 دریافت

15 موردی که درباره پارک علم و فناوری یزد باید بدانید

15 موردی که درباره پارک علم و فناوری یزد باید بدانید، در 30 صفحه منتشر شد.
1398-1 دریافت

40 خدمت پارک علم و فناوری یزد

40 خدمت پارک علم و فناوری یزد، در 16 صفحه منتشر شد.
1398-1 دریافت

بروشور معرفی پارک

آمار و معرفی پارک در پاییز ۹۷
۱ دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه اول سال 1397 در 29 صفحه منتشر شد.
1397-1 دریافت

گزارش عملکرد سال 1396 پارک علم و فناوری یزد

گزارش عملکرد سال 1396 پارک علم و فناوری یزد در 310 صفحه منتشر شد.
1396-1 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه دوم سال 1396 در 36 صفحه منتشر شد.
1396-2 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه اول سال 1396 در 30 صفحه منتشر شد.
1396-1 دریافت

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد در دولت تدبیر و امید

گزارش عملکرد پارک علم و فناوری یزد در دولت تدبیر و امید 1393- 1395 در 50 صفحه منتشر شد.
1396-1 دریافت

کتابچه راهنمای موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد

کتابچه راهنمای موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد 1396 در 145 صفحه منتشر شد.
1396-1 دریافت

گزارش عملکرد سال 1393 پارک علم و فناوری یزد

گزارش عملکرد سال 1393 پارک علم و فناوری یزد در 136 صفحه منتشر شد.
1393-1 دریافت

گزارش عملکرد سال 1394 پارک علم و فناوری یزد

گزارش عملکرد سال 1394 پارک علم و فناوری یزد در 213 صفحه منتشر شد.
1394-1 دریافت

گزارش عملکرد سال 1395 پارک علم و فناوری یزد

گزارش عملکرد سال 1395 پارک علم و فناوری یزد در 274 صفحه منتشر شد.
1395-1 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه اول سال 1394 در 20 صفحه منتشر شد.
1394-1 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه دوم سال 1394 در 28 صفحه منتشر شد.
1394-2 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم وفناوری یزد در نیمه اول سال 1395 در 28 صفحه منتشر شد.
1395-1 دریافت

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد

خبرنامه پارک علم و فناوری یزد در نیمه دوم سال 1395 در 52 صفحه منتشر شد.
1395-2 دریافت