یادداشت داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد در روزنامه اطلاعات یزد:

طرح اصطلاح و ادبیات “اقتصاد مقاومتی” در سطح مدیریت کلان نظام اقتصاد ایران از جهات گوناگون می تواند مبارک و منشا اثر باشد. “اقتصاد مقاومتی” چنانچه فراتر از چارچوب های شعاری و در سطح اجرایی و عملیات دنبال شود می تواند با تقویت “نگاه به بیرون” از سویی به حل معضلات داخلی مسیر اشتغال و اقتصاد و یا اصطلاحاً بهبود فضای کسب و کار در جامعه بینجامد و از طرف دیگر ظرفیت ها و توانمندی های داخلی کشور بزرگی چون ایران را بیشتر و بهتر آشکار ساخته و به فعلیت درآورد. دستاورد دیگر پرداختن به اقتصاد مقاومتی، اقتدار اقتصادی و استحکام بنیادهای اقتصادی است که این امر نیز برای کشوری با موقعیت ژئوپولوتیک چون ایران از کمال اهمیت برخوردار است.

باید دانست توسعه، اساسا فراگیری “درون زا” است و تا زمانی که سیاست راهبردی “نگاه به داخل” به طور جدی در دستور کار مجموعه حاکمیت قرار نگیرد، محقق نخواهد گردید.

از سوی دیگر سیاست راهبردی “نگاه به داخل” کارگزاران اقتصادی را در موقعیت های متفاوت دولتی و خصوصی متوجه کارکرد کلیدی اقتصاد دانش بنیان خواهد ساخت. چراکه “توسعه درون زا” و “نگاه به درون” که شاه بیت مورد تاکید در فضای اقتصاد مقاومتی است در درجه اول به معنای ملاحظه منابع انسانی داخلی، به عنوان بزرگ ترین دارایی های ملی محسوب می شود. بارزترین منابع انسانی داخلی، انبوه دانشجویان و دانش آموختگان جوان و جویای کار هستند که نیروی پیشران در اقتصاد دانش بنیان به حساب آمده و عملیاتی شدن ایده های آنان ، جهشی بزرگ در اقتصاد و اشتغال کشور به وجود خواهد آورد.این مهم بدان معناست که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ، سیاست گذاری برای رفع موانع ، توسعه ی اقتصاد دانش بنیان در درجه ای اول از ضرورت و اهمیت قرار دارد. زیرا اقتدار اقتصادی و توانمندی بنیان های تولید ثروت در یک جامعه، تابع مسقیمی از توفیق نظام اقتصادی در تولید محصولات جدید و به کارگیری شیوه های نوین مدیریت و تجارت است.

فضای فعالیت اقتصادی در عصر “پسا صنعتی” فضایی دانایی محور یا دانش بنیان است. دیگر نمی توان به گذشته بازگشت و از سیاست های کهنه ی رشد صنعتی سخن گفت. باید به آینده های بلند و روشن چشم دوخت و از ابزار های و راهبردهای توسعه ی فناوری بر پایه ی ارتقاء سطح توسعه توانمندی های انسانی، خلاقیت و ایده پردازی سخن گفت.

یک نظام اقتصادی مقاوم، مقتدر و بالنده قطعا نظامی دانش بنیان خواهد بود و همین امر لزوم توجه جدی به سیاست های توسعه و نوآوری و فناوری را دو چندان می سازد. مدیران و سیاست گذاران اجرایی و اقتصادی باید توجه داشته باشند توسعه ی فناوری و اقتصاد دانش بنیان موضوعی تجملی، تفننی و دسته چندم نیست بلکه کاملا حیاتی و سرنوشت ساز است . تمهید بسترهای نهادی و قانونی لازم، تقویت شبکه ای اجزای نظام ملی نوآوری و ساختار های موثر در توسعه فناوری از جمله مهعترین راهبردهای تقویت بنیاد های اقتصاد دانش بنیان و نهایتا تبلور اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

آرزو داریم “امید” هایی که با طرح گفتمان اقتصاد مقاومتی در فضای اقتصادی کشور از مسیر پرداختن به منابع سرشار انسانی و اقلیمی داخلی و همچنین توسعه ی اقتصاد دانش بنیان در میان عموم فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایجاد شده است، با سیاست گذاری صحیح متولیان امور تبدیل به “عمل” گردیده و صورت اجرایی بیابند. ان شاء الله

داریوش پورسراجیان

رئیس پارک علم و فناوری یزد

  • ۶ شهریور, ۱۳۹۵