کریمیان اقبال مطرح کرد:

در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی توسعه قابلیت های بین المللی سازی در پارک علم و فناوری یزد، پای گفتگو با مصطفی کریمیان اقبال، مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی وزارت عتف و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نشستیم.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مصطفی کریمیان اقبال در خصوص ضرورت بین المللی شدن شرکت های فناور، اظهار کرد: توجه به مبحث بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان نه تنها بستر پیشرفتشان را فراهم می آورد که ادامه حیات موسسات فناور را تضمین می کند.

وی با اشاره به تغییر نگاه بازار بین المللی به ایران پس از مذاکرات برجام، افزود: جنبه ی مثبت این رخداد می تواند جذب سرمایه گذار و شرکای خارجی باشد و از طرفی می تواند به تصرف بازار داخلی بینجامد. اما اولویت سرمایه گذار خارجی، پیدا کردن شرکای مناسب داخلی و سپس تاسیس کارخانه ی جدید است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، هدف از برگزاری این کارگاه را آگاهی رسانی و آشنایی شرکت کنندگان از برنامه های بین المللی سازی تدوین شده توسط کارشناسان حوزه اقتصاد بین الملل دانست و گفت: شرکت کنندگان در دو روز، در قالب تیم های 6 نفره، ایده های اولیه خود را به صورت عملیاتی از جهت قابلیت بین المللی سازی بررسی می کنند.

کریمیان اقبال در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش موثر بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در توسعه فناوری کشور اظهار داشت: بخش دولتی در توسعه فناوری کشور، باید کمترین دخالت مستقیم را داشته باشد و بخش خصوصی با تکیه بر دانش و خودباوری بتواند در این زمینه موثر تر از بخش دولتی حرکت کند.

وی با تاکید بر سند چشم انداز توسعه، اظهار داشت: اگر بخواهیم در منطقه و در جهان در تمامی حوزه ها سر آمد باشیم، نباید فراموش کنیم که گام اصلی حرکت به سوی توسعه توسط مردم و بخش خصوصی برداشته می شود.

گفتنی است مصطفی کریمیان اقبال؛ مدیر عامل شرکت نادین ویژن و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، از مدرسان این کارگاه آموزشی بوده است.