تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و جهاد دانشگاهی استان یزد، با هدف کمک به راه اندازی مرکز رشد و مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی توسط پارک یزد منعقد شد.
طبق این تفاهم نامه، جهاد دانشگاهی استان یزد متهعد شد خدمات تخصصی مانند بهره گیری از ظرفیت پژوهشگاه و پژوهشکده های همکار جهاد دانشگاهی نظیر رویان، ابن سینا، سرامیک و …. و خدمات آزمایشگاهی و انتقال فناوری به پارک ارائه نموده و علاوه بر تامین فضا برای استقرار شرکت های مستقر، نیروی انسانی لازم برای همکاری در راه اندازی و انجام امور اجرایی و مدیریتی مرکز رشد و نوآوری را فراهم کند.
پارک یزد نیز علاوه بر در اختیار گذاشتن امکانات خود از قبیل آزمایشگاه ها برای انجام پروژه‌ها و پژوهش‌های کاربردی، همکاری و مساعدت مالی در برگزاری رویدادهای مختلف کارآفرینی و استارتاپی انجام داده و به نوآوران و فناوران پذیرش شده در مرکز نوآوری و مرکز رشد جهاد دانشگاهی خدمات ارائه می کند.
گفتنی است، اولویت دهی در استقرار شرکت های فناور و دانش بنیان جهاد دانشگاهی در پارک و صدور مجوزهای لازم برای موسسات و فناوران مستقر در مراکز نوآوری و رشد، از دیگر تعهدات پارک در این تفاهم نامه است.