چهاردهمین نشست فن بازارهای کشور ۷ مرداد ۹۹ با حضور کارگزاران و مدیران فن بازارهای کشور و رئیس فن بازار ملی ایران به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست فن بازار استان یزد به دلیل تاثیر گذاری در تجاری سازی، فروش، سرمایه‌گذاری و رفع نیازهای فناوری به عنوان فن بازار برتر سال ۹۸ در کشور انتخاب شد.
گفتنی است؛ فن بازار استان یزد از سال ۹۴ که فعالیت خود را با کارگزاری شرکت سورنا آغاز نموده، به صورت مستمر هر سال جزو فن بازارهای برتر و شرکت سورنا به عنوان کارگزار برتر کشور انتخاب شده است.