در دوازدهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای و تخصصی کشور، فن بازار منطقه ای استان یزد رتبه سوم فن بازارهای برتر کشور را در سال ۹۷ کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که تیر ۹۸ در شهر سمنان برگزار شد از احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و مدیر فن بازار منطقه ای استان یزد به پاس توسعه بازار فناوری استان از طریق فعال سازی ظرفیت ها و توانمندی های فناورانه و نقش آفرینی در جهت رونق فضای کسب و کار و مبادلات فناورانه در همکاری متقابل با شبکه فن بازار ملی ایران تجلیل شد.

گفتنی است، پارک علم و فناوری یزد از سال ۹۴ به عنوان فن بازار منطقه ای کار خود را آغاز کرد و با کارگزاری بخش خصوصی (شرکت سورنا، از شرکت های فناور مستقر در پارک) در راستای تحقق اهداف فن بازار ملی در حال فعالیت است.