کارگزاری درایت ورزان نوین کویر یزد توانست در میان 18 کارگزار کشور، رتبه اول کارگزاری توسط کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، سیدمسعود سروی، مدیرعامل شرکت درایت ورزان نوین کویر یزد نیز در بین 27 سرارزیاب، رتبه اول سرارزیابی را به دست آورد.
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که ارزیابی شرکت های دانش بنیان را به صورت دوماه یکبار انجام می دهد.
گفتنی است این ارزیابی بر روی عملکرد کارگزاران و ارزیابان در اسفندماه و فروردین سالجاری انجام گرفته است.

  • ۳ خرداد, ۱۳۹۶