به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و با همکاری بسیج حقوقدانان ابرکوه کارگاه سه ساعته «اصول تقریر قراردادهای حقوقی» با حضور محمد حسین ابراهیمی، دادستان ابرکوه به عنوان مدرس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این دوره مباحثی نظیر تعریف قرارداد، ارکان قراردادها و نحوه فسخ آن ها، اصول شکلی قراردادنویسی، اصول ماهوی قراردادها و … مطرح شد. همچنین مواردی که بیشترین مشکل را در حین انجام قرارداد و پس از آن ایجاد می نماید و موجب ایجاد اختلاف و ارجاع به دادگاه می شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، این کارگاه با حضور سی و پنج نفر علاقه مند در محل سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.