توجه به مقوله نوآوری و فناوری یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی اهداف افق 1404 می باشد که همواره مورد بزرگان نظام بوده و از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی اصلی علم و فناوری به شمار می رود. تلاش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به طور ویژه معاونت پژوهش و فناوری این بوده که از طریق فرهنگ سازی و حمایت موثر از ساختار های توسعه فناوری همچون پارک های علم و فناوری کشور زمینه بروز و شکل گیری ایده ها را تا تولید محصول فناورانه فراهم نماید.یکی از اقدامات موثری که از سالها پیش به ابتکار پارک علم و فناوری یزد اجرائی شده است “جشنوار ایده های بر تر ” است که امسال سیزدهمین دوره آن در قالب ” سومین جشنواره ملی شتاب” در سطح ملی برگزار می گردد. هدف از این جشنواره ارایه ایده ها و افکار به صورت راهکارفناورانه برای پیشرفت علمی و اقتصادی کشور که در آن ایده پردازان فرصتی می‏یابند تا در ساخت جامعه‏ای دانشی مشارکت کنند. گام نخست در فرایند اقتصاد دانش بنیان و برون رفت از رکود و بیکاری توجه به ایده هایی است که از خاستگاه دانش و فناوری به جامعه می رسد.این جشنواره با توجه به نیازهایی که جامعه نسبت به آن ها حساسیت دارد شکل گرفته وسعی دارد با ارائه راه حل مناسب به پیشرفت علمی و فناوری کشور کمک نماید. حمایت از ایده پردازان، تقویت ساختارهای مالی و اجرایی و تشویق صاحبان ایده در اقصی نقاط کشور از جمله سیاست ها و اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با همکاری کلیه نهادها از جمله دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور عملیاتی شده است. تداوم برنامه های نوآورانه و تکمیل زنجیره ایده تا محصول از جمله برنامه های کلیدی این معاونت خواهد بود. در پایان برخود لازم می دانم از تمامی دست اندرکاران جشنواره از نیروهای ستادی تا کلیه پارکهای علم و فناوری کشور بخصوص پارک علم و فناوری یزد که به عنوان مبدع جشنواره و امور اجرائی همکاری نموده تشکر نمایم. سلامتی، توفیق و تداوم خدمت را برای همه دست اندر کاران از خداوند متعال خواستارم.