کارگاه آموزشی چهار روزه «ایده پردازی تا نوآوری» روز پنج شنبه 14 اسفند 99 با معرفی و تقدیر از تیم های برگزیده، به کار خود پایان داد.
در آخرین روز این کارگاه آموزشی، علی رضا شایق، برند سازی را آموزش داده و شرکت کنندگان در قالب تیم هایی، مطالب ارائه شده را تمرین کردند.
در مراسم اختتامیه نیز که با حضور لطفی، رئیس و شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد برگزار شد، نقاط ضعف و قوت تیم ها توسط معاون فناوری و نوآوری پارک اعلام شده و پس از معرفی تیم های برتر، جوایزی به آن ها اهدا شد.
در پایان نیز به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی پایان دوره تقدیم شد.