پیام دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت اختتامیه جشنواره شتاب ملی

بسمه تعالی
ایده پردازی، کمک به رشد و توسعه آن در جامعه، پژوهش و تحقیق و تجاری سازی ایده ها لازمه حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه و موجب اقتدار ملی در دنیای رقابتی امروز است. نیازهای کنونی کشور در حوزه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها و تقویت اقتصاد از یک طرف و ابزارهای لازم برای پویایی و پیشرفت در معادلات و مناسبات امروز جهانی از سوی دیگر، توجه به توسعه اقتصاد دانش بنیان و تلاش برای تأمین بسترهای فرهنگی،قانونی و زیرساخت های لازم برای تبدیل ایده به محصول نهایی را به عنوان راهبردی ترین موضوعات در سطح ملی در دستور کار قرار داده است . تأکیدات بلیغ مقام معظم رهبری در این باره و سیاست های متنوع حمایتی دولت در جهت ترویج ایده پردازی و تقویت توان شرکت های فناور بومی و نوپا همگی از اهمیت حیاتی این مسئله در حال حاضر حکایت دارند.

ترویج فرهنگ نوآوری و حمایت از طر حهای فناورانه از سیاست های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در سطح جامعه از طریق ساختارهای مختلفی از جمله پارکهای علم و فناوری و جشنواره و رویدادهای مختلف نمود یافته است. سیزدهمین جشنواره ملی ایده های برتر همزمان با سومین جشنواره ملی شتاب(شناسایی و توانمندسازی ایده های برتر) که به ابتکار پارک علم و فناوری یزد در حال انجام است یکی از رویدادهای موثر در این حوزه است. این جشنواره با هدف شناسایی، حمایت از ایده پردازان و هدایت آنها به سمت مراکز رشد و ایجاد شرکت های فناور و ترویج خلاقیت در جامعه شکل گرفته است. رسیدن به اهداف افق 1404 جز با ارایه راهکارهای مبتنی بر دانش امکان پذیر نیست. رسیدن به رشد اقتصادی بر پایه دانش(اقتصاد دانش بنیان ) تنها راه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی جهان معاصر است. برای اینکه جامعه ای دانش محور داشته باشیم در گام نخست باید فرهنگ آن را ترویج نماییم سپس با استفاده از ساختارهای مناسب و متناظر آنها را هدایت و حمایت نموده و در قالب یک نظام ملی به سمت عملیاتی شدن پیش ببریم. در ایران سر افزار این مهم مرهون تلاش مستمر پژوهشگران و جوانان مستعدی است که با ارایه ایده ها و به کار بستن آنها نقش شایستهای در پیشرفت و شکوفایی علمی و استقلال این سرزمین ایفا میکنند. این موفقیتها جز در سایه حمایت و پرورش استعدادها و بروز خلاقیت امکان پذیر نیست.

از تلاشها و حمایتهای همکاران در مجموعه بزرگ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بخصوص پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد و نوآوری قدردانی می نمایم.