وبینار “از ایده تا بازار از مسیر شتابدهنده” با سخنرانی امیرحسین کاراگاه، مدیر شتابدهنده پرسیس ژن و با همکاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد پنج شنبه ۹ امرداد ۹۹ برگزار شد.

در این وبینار که بیش از ۱۰۰ شرکت کننده از کل کشور حضور داشتند، ابتدا شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک توضیحاتی در زمینه مفاهیم نوآوری، رسالت ها و اهداف پارک علم و فناوری یزد و بخش های مختلف آن از جمله مرکز نوآوری ارائه نمود. سپس امیرحسین کاراگاه رسالت شتاب‌دهنده‌ها، تفاوت آنها با مراکز رشد، نحوه ورود و خروج تیم ها و همکاری با شتاب دهنده پرسیس ژن را تشریح کرد.