در سال گذشته و طی فراخوان دوم واگذاری اراضی پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد، 12 شرکت پذیرش و در مجموع 19 قطعه زمین به این شرکت ها واگذار شده است.

این خبر را لیلی آقایی، کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد اعلام کرد و افزود: با احتساب ده شرکت پذیرش شده در فراخوان اول، در مجموع 22 شرکت در این فرآیند پذیرش شده اند.
آقایی از اتمام 90 درصدی عملیات نخاله برداری در این اراضی خبر داد و گفت: با توجه به فراهم بودن زیرساخت های مورد نیاز، این قطعات آماده آغاز عملیات ساخت و ساز هستند.
کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد تصریح کرد: در سال گذشته طی تعاملات صورت گرفته ، امکان دریافت تسهیلات ساخت و ساز به دو صورت 10 میلیارد ریالی از صندوق نوآوری و شکوفایی برای هر شرکت دانش بنیان و 5 میلیارد ریالی برای هر شرکت دانش بنیان و فناور، به ازای هر قطعه زمین فراهم شد.
آقایی در تشریح روند دریافت این تسهیلات، گفت: پس از معرفی شرکت ها به صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، طی سه مرحله (پس از اجرای فونداسیون و ستون ها 40 درصد، پس از اجرای سقف زیرزمین و ستون همکف 30 درصد و پس از اجرای سقف طبقه اول و نما 30درصد) تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی از زمان بندی ساخت برای هر شرکت از تاریخ انعقاد قرارداد و تحویل زمین خبر داد و گفت: شرکت های پذیرش شده ملزم به ساخت روی زمین ها بر اساس ضوابط ساخت مصوب پارک علم و فناوری یزد هستند.
وی افزود: هر شرکتی که عملیات ساخت و ساز خود را طبق زمان بندی تعیین شده به اتمام برساند، بر اساس دستورالعمل مرتبط، از تخفیف 50 درصدی قیمت زمین تا سقف 500 مترمربع، بهره مند خواهد شد.