پارک علم و فناوری یزد به منظور برگزاری بهتر و گسترده تر رویدادهای ترویجی در حوزه کارآفرینی، با دانشگاه یزد همکاری می کند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نشست هم اندیشی روز سه شنبه 9 آبان، با حضور معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان، مدیران دفتر ارتباط با صنعت و امور فرهنگی دانشگاه یزد و مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان یزد با اشاره به آغاز به کار دفتر این معاونت در دانشگاه یزد، به تشریح برنامه های این واحد پرداخت.
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی برگزاری رویداد “ارائه سه دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی” در سطح ملی، راه اندازی سینما کارآفرینی و اجرای مسابقه اینفوگرافی با موضوع آب را از جمله برنامه های در دست اقدام این دفتر عنوان کرد و خواستار مشارکت بیشتر دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری بهتر این برنامه ها شد.
روح الله دوست حسینی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد نیز با اشاره به سیاست ها و برنامه های دانشگاه یزد برای توسعه کارآفرینی، فعالیت دفتر معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی در دانشگاه یزد را اقدامی سازنده و مؤثر ارزیابی و بر همکاری نزدیک با این واحد در حوزه های مشترک کاری تأکید کرد.
ابوالفضل مرشدی؛ مدیر امور فرهنگی دانشگاه یزد نیز در این جلسه آموزش مهارت های کارآفرینی به دانشجویان را از جمله نیازهای اصلی آنان دانست و افزود: ضروری است در فرآیند طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی، به مقوله کارآفرینی و ترویج ویژگی هایی مانند امید، انگیزه، جسارت و … توجه ویژه ای شود.
در ادامه علی اکبر قیومی؛ مدیر پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد با تشریح فعالیت های کارگاه نوآوری و مرکز رشد این دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر 14 شرکت در مرکز رشد فعالیت می کنند و 15 موسسه جدید نیز در این مجموعه پذیرش شده اند.
وی ادامه داد: فرهنگ سازی، تبلیغات و حمایت جدی از برگزاری برنامه های ترویجی از جمله محورهای کاری و اولویت های مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه یزد است و پارک علم و فناوری یزد نیز از برگزاری این برنامه حمایت می کند.
گفتنی است در پایان این جلسه مصوب شد کمیته ای با محوریت دفتر معاونت امور فرهنگی جهاد دانشگاهی استان و با حضور نمایندگان جهاد دانشگاهی، دانشگاه و پارک علم وفناوری یزد به منظور هماهنگی و حمایت از رویدادهای ترویجی و تصمیم سازی پیرامون نحوه اجرای برنامه ها تشکیل شود.