شرکت ایده گستر صنعت یزد، یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد، از طریق ارتباط با شرکت مشاورین بین الملل texcom textile solution توانست قرارداد پروژه بین المللی بهبود کیفیت خط بافندگی و تجهیز کارخانه پایاجین اصفهان، یکی از کارخانه های معتبر تولید پارچه جین را منعقد کند.
با توجه به اینکه یکی از فعالیت های شرکت ایده گستر صنعت، عارضه یابی و بهبود کیفیت کارخانه های فعال در حوزه نساجی است، این شرکت با هماهنگی شرکت مشاورین بین المللیtexcom textile solution پس از انجام عارضه یابی در کارخانه پایا جین اصفهان، قرارداد بهبود کیفیت خط بافندگی این کارخانه را به صورت سه جانبه منعقد کرد.
گفتنی است، شرکت مشاورین بین الملل texcom textile solution در 10 کشور دنیا در زمینه پروژه های توسعه و بهبود فعالیت داشته که به همت شرکت ایده گستر، در پروژه های داخلی همکاری می کند.