مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم:

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، در آغاز نشست روسای پارک های علم و فناوری ،هدف از تشکیل این نشست را بررسی موضوعات برند سازی و انتقال فناوری از داخل به خارج از کشور و خارج به داخل کشور اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، خسرو پیری اظهار داشت: اساس و بنای اقتصاد مقاومتی که موضوع مورد تاکید همه مسئولان نظام جمهوری اسلامی است،اقتصاد دانش بنیان است که باید از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان عملیاتی شود.

وی افزود:برنامه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم برای نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی ، ایجاد شرکت های کوچک و متوسط است و پارک های علم و فناوری بازوی اجرایی وزارت علوم در این زمینه هستند.

پیری گفت: باید تلاش کنیم پارک های علم و فناوری به عنوان یک الگوی موفق انتقال فناوری در کشور مطرح شوند زیرا این موضوع اثر فرهنگی زیادی برای گسترش اقتصاد دانش بنیان در پی خواهد داشت.

وی افزود: وزارت علوم از صادرات محصولات دانش بنیان حمایت و پشتیبانی می کند که این حمایت از طریق پارک های علم و فناوری اعمال می شود و حمایت از کسب دانش جدید برای طراحی و تولید محصولات نیز از برنامه های وزارت علوم است.

مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: پارک های علم و فناوری باید در تغییر ماموریت دانشگاهها به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین به این دانشگاهها کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از ایرانیان خارج از کشور مالک شرکت های دانش بنیان هستند گفت: تلاش می کنیم از این ظرفیت برای انتقال فناوری های نو به داخل استفاد کنیم.

پیری اظهار داشت: ایجاد یک شبکه ارتباطی برای پیوند پارک های علم و فناوری از برنامه های وزارت علوم است که به زودی از سامانه آن رونمایی می شود و این شبکه در چهارچوب شبکه پارک های علم و فناوری جهان اسلام فعالیت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اسناد راهبردی پارک های علم و فناوری به صورت عملیاتی تدوین شده و آماده انتشار است گفت: بر مبنای همین اسناد، نقشه راه توسعه فناوری استانهای کشور تدوین می شود.

  • ۱۵ خرداد, ۱۳۹۵