ابتدا آقای دکتر یاراحمدی ضمن خیر مقدم به ایشان و همراهانشان از پتانسیل های نیروی انسانی و شرکت های دانش بنیان پارک گفتند و سپس آقای مهندس شکوهی عملکرد پارک یزد در پنج سال گذشته را ارائه نمودند.

آقای دکتر منطقی ضمن معرفی آقای مهندس کندری بعنوان رابط با استان یزد درخصوص نیازهای سازمان بخصوص بحث قطعات صنایع هوایی و دیگر مشتریان مربوطه را مطرح نمودند .

ماحصل گفتگو های صورت گرفته تفاهم نامه همکاری سه جانبه پارک علم و فناوری یزد ، سازمان هوایی نیروهای مسلح و فرمانداری صدوق بود که در آن مرکز رشد فناوری این شهرستان با محوریت صنایع هوایی و حمایت سازمان های دیگر ایجاد خواهد شد .

  • ۱۵ آبان, ۱۳۸۹