در نشستی مجازی با حضور سید علی حسینی، معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی، علیرضا یادگاری، کارشناس توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین الملل علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و مدیران عامل شرکتهای فناور استان یزد، خدمات و تسهیلات این مرکز برای صادرات محصولات فناورانه توسط محمد مهدی پاک پرور، کارشناس توسعه کسب و کار بین المللی معرفی شد.
گفتنی است؛ در ادامه جلسه به سوالات مدیران عامل شرکت ها از جمله نحوه حمایت مربوط به ثبت شرکت در خارج از کشور، حمایت از شرکت های خلاق در زمینه صنایع دستی، خدمات مشاوره صادرات و نحوه پیدا کردن شریک خارجی از طریق نوشتن بیزینس پلن استاندارد،کارگزاران حوزه کشاورزی در خارج از کشور و ‌…. پاسخ داده شد.