در جلسه ای با حضور شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد، سالاری، مشاور رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اعضای شورای پذیرش و جمعی از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان، مرتضی خانی به عنوان مسئول امور هماهنگی راه‌اندازی مرکز رشد فناوری ساختمان معرفی شد.
در این جلسه مذاکرات مقدماتی در حوزه فعالیت های مرکز رشد، محورهای کاری مرکز، اهمیت حوزه های فناوری و نوآوری در صنعت ساختمان و …مطرح شد.
گفتنی است، مرکز رشد فناوری ساختمان با هدف تزریق فناوری های جدید به صنعت ساختمان و با همکاری پارک علم و فناوری یزد و نظام مهندسی ساختمان استان یزد راه اندازی شده و به زودی طی مراسم رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.