مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد روز یکشنبه 11 آبان 99 در نشستی آنلاین درخواست ها، سوالات و پیشنهادات خود را به شرح زیر با رئیس پارک مطرح کردند:
1- توجه ویژه به مسائل بهداشتی در دوران شیوع ویروس کرونا در فضای پارک و سالن موسسات
2- احداث پارکینگ و رفع مشکلات مربوط به آن
3- اعطای تسهیلات کمک فن آفرینی به مشاغل آسیب دیده از کرونا
4- توجه ویژه به شرکت های حوزه فناوری های نرم
5- نحوه استفاده از خدمات پارک توسط شرکت های جدید
6- چگونگی استفاده بهتر از وام سرمایه در گردش صندوق پژوهش و فناوری استان یزد