داریوش پور سراجیان در جلسه تقدیر از کادر اجرایی مسابقات:

جلسه تقدیر و تشکر از تیم اجرایی هشتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی چهارشنبه 17 آذر ماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد، معاونین پارک علم و فناوری یزد، معاون متوسطه اداره آموزش و پرورش استان یزد و سرپرستان داوری رشته های مختلف این مسابقات برگزار شد.

رئیس پارک و علم و فناوری یزد، در این جلسه با بیان این که مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی از مراحل ابتدایی و در حاشیه جشنواره ایده های برتر آغاز به کار کرد گفت: امروز شاهد برگزاری آن در سطح ملی و به صورت مستقل هستیم.

وی با تاکید بر ترویج خلاقیت به عنوان یکی از اهداف مسابقات، اظهار کرد: ساختاردهی و مهندسی مسابقات نباید ما را از نوآوری در بستر رشته های مسابقات دور بیندازد.

پور سراجیان ضمن تشکر از اقدامات اداره آموزش و پرورش استان یزد و دانشگاه یزد، برگزاری با کیفیت هشتمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی را نتیجه ی انسجام و همکاری نهاد های مربوطه دانست و گفت: این مسابقات الگوی شاخصی برای همکاری چند نهاد مجزا است.

امین درخشان، دبیر اجرایی هشتمین دوره مسابقات نیز ضمن ارائه ی تاریخچه ی برگزاری هفت دوره پیشین، به شرح گزارش اقدامات انجام شده در مسیر برگزاری هشتمین دوره این مسابقات پرداخت.

گفتنی است در پایان به رسم یادبود به تمام دست اندرکاران برگزاری هشتمین دوره مسابقات ابتکارت و نوآوری دانش آموزی لوح تقدیر اهدا شد.