مراسم کاشت نهال فناوری روز چهارشنبه 16 اسفند با حضور داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، مدیران پارک و جمعی از مسئولین استانی در محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این مراسم ابتدا جمعی از دانش آموزان استان، در محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد به کاشت نهال پرداختند سپس داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک، محمد سپهر مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری، محمد قویدل مدیر روابط بین الملل، سید محمد خامسی، مدیر روابط عمومی، علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری آب، روح الله غفارزاده مدیر امور اداری و حسین رحیمی مدیر امورعمرانی پارک علم و فناوری یزد، تعدادی نهال غرص کردند.
در ادامه مراسم نیز مسئولین استانی از جمله محمدرضا آخوندی، مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری ، رضا باقری معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری، یدالله میرشمسی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری، علی محمد مزیدی رئیس اداره آموزش و ترویج و مشارکت مردمی، کمال کریمی رئیس منابع طبیعی بافق، پرویز گرشاسبی عضو پژوهشکده حفاظت خاک و فرجامی نماینده دانشگاه یزد نهال هایی در محل طرح جامع پارک علم و فناوری یزد کاشتند.
گفتنی است، مراسم کاشت نهال فناوری چهاردهم تا بیستم اسفند ۹۶ به مناسبت هفته منابع طبیعی و با هدف ترویج فرهنگ نوآوری و فناوری، توجه به مناطق پاک و زیست بوم فناوری، استفاده از جوانان و نوجوانان به عنوان سرمایه های اصلی در اجرای طرح جامع پارک علم و فناوری یزد، مشارکت در ساخت بزرگترین مجموعه کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت در مرکز کشور و ایجاد امید به آینده بهتر توسط پارک علم و فناوری یزد و در محل طرح جامع این پارک برگزار می شود.