به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا، طی  دو حکم از رئیس پارک علم و فناوری یزد با ابقا در سمت مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدت دوسال، به عنوان مسئول راه اندازی پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز منصوب شد.

در حکم  آمده است:

جناب آقای تقی فرهنگ نیا

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان مسئول راه اندازی پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، سعی و اهتمام و استفاده از تجربه های مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید. موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

  • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۶