به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، عباس باقی، طی دو حکم از رئیس پارک علم و فناوری یزد با ابقا در سمت مدیر مرکز رشد زیست فناوری به مدت دو سال، به عنوان مسئول راه اندازی پردیس فناوری زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی نیز منصوب شد.

در حکم  آمده است:

جناب آقای عباس باقی

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان مسئول راه اندازی پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، سعی و اهتمام و استفاده از تجربه های مفید قبلی نقش مؤثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمائید. موفقیت روزافزون شما را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

  • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۶