به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری های آب، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد منصوب شد.

در این حکم  آمده است:

جناب آقای علی اکبر قیومی

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، پیرو بند 1-8 مصوبه هیئت رئیسه مورخ 25/12/95 به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، سعی و اهتمام و استفاده از تجربه های مفید قبلی نقش موثری در راستای تحقق اهداف پارک ایفا نمایید. موفقیت روزافزون شما را ازخداوند بزرگ مسئلت دارم.

  • ۲۶ فروردین, ۱۳۹۶