در جلسه شورای سازمان فاوا شهرداری یزد که با حضور عزیزی، شهردار یزد، قمی، عضو شورای اسلامی شهر یزد بیکی،معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد و مهدی فلاح، رئیس سازمان فاوا برگزار شد، اعضای جدید شورای سازمان فاوا معرفی شدند.
در این جلسه، محمد مهدی لطفی، رئیس پارک یزد و شوری زاده،به عنوان اعضای جدید شورای سازمان فاوا معرفی شده و از نظارت و پورسراجیان، اعضای سابق این شورا تجلیل شد.
گفتنی است؛ سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری یزد درسال ۸۳ راه اندازی شده و از جمله فعالیت های این سازمان می توان به آموزش، فرهنگ‌سازی و به‌کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌ها در جهت نیل به شهر الکترونیک و توسعه ICT در مدیریت شهری، افزایش بهبود سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری، بازارشناسی و بازارسازی برای فعالیت‌های بازرگانی و درآمدزایی اشاره کرد.