طرح نمایشگر لمسی متون بریل، برگزیده هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش دانش پژوهان و فناوران شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد، این طرح پژوهشی را مسلم اعظم فر از اعضای مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد ارائه داد که با سهم صد درصد توانست رتبه اول نوآوری را کسب کند.

این طرح ساختاری برای خواندن متن های دیجیتال و روش هایی را برای تنظیم کاراکترهای بریل به صورت پیوسته ارائه می دهد.
در این دستگاه کاراکترهای بریل بر روی یک مسیر دایره ای/ خطی قرار می گیرند و به ترتیب از زیر دستان کاربر عبور کرده و توسط حس لامسه کاربر خوانده می شوند.

گفتنی است هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی 22 آذرماه سالجاری در تهران برگزار و 16 طرح در بخش دانش پژوهان و فناوران و 33 طرح در بخش دانش آموزی به عنوان برگزیده معرفی شدند.