پروژه ای تحت عنوان طراحی و ساخت ربات بازرسی لوله در کارگاه نوآوری دانشگاه یزد و با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام شد.
هدف از این پروژه ساخت رباتی با قابلیت جابجایی و راه اندازی آسانتر و سریعتر نسبت به ربات های فعلی و بی سیم کردن آن بود.
طبق اعلام صاحبان این پروژه، با تست هایی که انجام شد، نیاز به طراحی ماژول رادیو برای اینکه بتواند در آن
شرایط داده ها را انتقال دهد وجود داشته و با ماژول های آماده نمی توان در این قطر (با توجه به فضای کاری ربات)
به متراژهای بالای عملیاتی رسید.
گفتنی است، محمدحسن جعفری، کارشناسی مهندسی مکانیک و محمدعلی فلامرز و امیرحسین افشار، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه یزد، صاحبان این طرح نوآورانه بودند.