شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی به منظور ارائه خدمات مشاوره تخصصی رشته مهندسی آب و با هدف مشارکت در سازندگی کشور عزیزمان تاسیس شده است. با علی اصغر سمسار یزدی، مدیر عامل این شرکت به گفتگو نشستیم که حاصل آن را با هم می خوانیم:

لطفا به صورت مختصر شرکت خود را معرفی کنید.
شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی به منظور ارائه خدمات مشاوره تخصصی رشته مهندسی آب و با هدف مشارکت در سازندگی کشور عزیزمان تاسیس شده است. کادر این شرکت، که از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و کارشناسان خبره صنعت آب کشور تشکیل شده است، مصمم‌اند تا در چارچوب استراتژی‌های تدوین‌شده و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت این مجموعه، بر کیفیت ارائه خدمات مهندسی در رشته مهندسی آب افزوده و دستاوردهای مفیدی را برای کشور خویش به ارمغان آورند.

دستاوردهای شرکت چه بوده است؟
شرکت تاکنون مطالعات متعددی را در زمینه آب و فاضلاب، دفع آب‌های سطحی، مدیریت منابع آب و سازه‌های تاریخی آبی به انجام رسانده است.
مهمترین رویکرد شرکت در انجام این طرح‌ها، پایداری، مدیریت مصرف، توجه به محیط زیست و سازگاری با آن از یک طرف و توجه به کیفیت مطالعات از طرف دیگر بوده است.
نظر به اینکه این شرکت تمامی توجه خویش را به سازگاری با خشکی و تغییر اقلیم، هماهنگی با محیط زیست و حفظ و حراست از سازه‌های تاریخی آبی نظیر قنات‌ها که خود مظهر سازگاری بوده‌اند، معطوف نموده است، بنابراین خوشبختانه در این راستا از موفقیت مطلوبی برخوردار بوده است. شاهد مدعا آنکه کلیه کارفرمایانی که تاکنون با این شرکت قرارداد مطالعاتی و پژوهشی منعقد نموده‌اند از خدمات آن به دلیل بالا بودن کیفیت و محتوای کارهای ارایه شده اظهار رضایت کرده و آن را به صورت مکتوب منعکس نموده‌اند

چه مشکلاتی پیش روی شرکت شما بوده است؟
مهمترین مشکل این شرکت را محدودیت منابع مالی طرح‌های دولتی و عدم برخورداری آنان از نقدینگی برای کارهای مطالعاتی تشکیل می‌دهد.
چه مشکلاتی در سطح استان وجود دارد که شرکت شما می‌تواند در حل و پیگیری آن موثر باشد؟
مهمترین مشکل مبتلا به بخش آب، کمبود آب در سطح استان یزد و به صورت عام در سطح فلات مرکزی کشور و نواحی شرقی و جنوبی است. یکی از راه‌های تامین آب نگاه به ظرفیت‌های درونی است. استفاده از پساب تصفیه شده، آب‌های شور و غیرمتعارف، مدیریت مصرف و ارتقاء بهره‌وری، این ظرفیت‌ها را تشکیل می‌دهند که شرکت تمدن کاریزی آمادگی خود را برای انجام مطالعات جامع بازچرخانی آب، استفاده از آب‌های غیر متعارف و مطالعات مدیریت مصرف اعلام می‌نماید.

آینده و چشم انداز شرکت خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
چنانچه مدیران و مجریان بخش دولتی و خصوصی، مطالعه و پژوهش را مقدم بر امور اجرایی در نظر بگیرند و به ضرورت انجام هرگونه مطالعه دقیق و بررسی همه جانبه قبل از اجرای هر طرحی اعتقاد داشته باشند، افق روشنی در انتظار این شرکت و سایر شرکت‌های مشاور و فناورخواهد بود. برعکس چنانچه ضرورت انجام مطالعه به حاشیه رانده شود، این قبیل موسسات نیز نمی‌توانند موفق باشند.