سومین وچهارمین گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان در نشستی با حضور نمایندگانی از مدیریت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و پارک علم و فناوری یزد، برای شرکت های دانش بنیان آپافن ومدیسا پلیمرآریا یزد به ترتیب با تولید محصولات دانش بنیان دستگاه وایندر نخ و منسوجات ماسک حاوی هیدروکسی آپا تیت نانوساختار صادر شد.

لطفی،رییس پارک علم و فناوری یزد در این نشست ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان شرکت های دانش بنیان آپافن ومدیسا پلیمرآریا یزد که توانسته اند در شرایط سخت کرونایی و تحریم های موجود، این گواهی نامه ها را از آن خویش و استان یزد نمایند، گفت:
انتظار می رود کسب این افتخارات موجب تشویق شرکت های فناور توسط مسئولین مرتبط استانی و کشوری شده و انگیزه ای برای دیگر مشتاقان این عرصه شود.
مدیر کل اداره استاندارد استان یزد نیز در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص جزئیات فرآیند کار،گفت: با اعطاء این گونه گواهی نامه ها در حوزه محصولات دانش بنیان باعث ایجاد امید در واحدها شده که در نهایت منجر به حمایت از تولید ملی و ایجاد توانمندی اقتصادی ویژه در حوزه اقتصاد دانش بنیان شود.
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود: در راستای تحقق بندهای 2 و 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مبنی بر پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشوروساماندهی نظام ملی نو آوری، شیوه نامه صدور گواهی انطباق، گواهی محصول و نشان استاندارد دانش نماد، ویژه محصولات دانش بنیان در آذرماه سال 1396توسط سازمان ملی استاندارد ایران ومعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دوایر و مراکز ذیربط ابلاغ شده، که هم اکنون در حال اجرا می باشد.

وی با بیان اینکه از جمله ویژگی های محصولات دانش بنیان آن است که با فروش آن ها افزایش چشمگیری را دررونق اقتصادی کشور شاهد هستیم، گفت: امیدواریم با هم افزایی دستگاه های ذیربط ،شرکت های نوپا قادر باشند ضمن ورود به بازار های داخل ، بازارهای بین المللی را نیز از آن خود کنند.