مراسم معارفه ابوالفضل مرشدی، سرپرست جدید پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد و تودیع تقی فرهنگ نیا، چهارشنبه 18 فروردین 1400 در سالن جلسات برگزار شد.
لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد در این نشست ضمن قدردانی از زحمات تقی فرهنگ نیا در مجموعه پردیس علوم انسانی و هنر، همه مجموعه ها از جمله پردیس علوم انسانی و هنر را نیازمند تغییر و پویایی دانست و گفت: در حوزه علوم انسانی و هنر امکان خلق فرصت های توسعه بازار و ارزش افزوده وجود دارد.
وی افزود: ما تلاش می کنیم حوزه های موسیقی و سینما را نیز به پارک علم و فناوری یزد اضافه کنیم.
رئیس پارک علم و فناوری یزد فرهیختگی، تلاشگری و با انگیزگی را از ویژگی های بارز مرشدی، سرپرست جدید پردیس علوم انسانی و هنر توصیف کرد و گفت: تلاش های فرهنگ نیا، مجموعه پردیس علوم انسانی را به این نقطه رسانده و امیدوارم در آینده نیز شاهد رشد کمی و کیفی این مجموعه باشیم.
مرشدی، سرپرست جدید پردیس علوم انسانی و هنر نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه، گفت:بخش زیادی از مسائل، ظرفیت ها و مزیت های جامعه از جنس انسانی و مهارت است و اصحاب علوم انسانی و هنر در گسترش آنها نقش دارند.
وی افزود: در مباحث مربوط به توسعه پایدار که شهر یزد مهد آن محسوب می‌شود، علوم انسانی نقش اساسی دارد به طوری که با سربلندی می توانیم بگوییم یک یزدی هستیم و در یک فضای دارای هم افزایی زندگی می کنیم.
مرشدی با بیان اینکه نقش ما همانند یک کاتالیزور برای انتقال تجربه ها و تسهیل فرایند ها است، گفت: ما باید این کشش و باور را که توانمندی های خوبی در حوزه علوم انسانی و هنر وجود دارد در بازار ایجاد کنیم.
شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناودی یزد نیز در این نشست با بیان اینکه پارک یزد با آن سابقه ارزشمند خود، ۱۵ سال پیش حتی از یک مرکز مدیریت و حسابداری بی بهره بود، گفت: خوشبختانه امروز به این درجه از توانمندی بالا رسیدیم.
وی علوم انسانی را ابزار کار و ابزار قدرت دانست و گفت: شرکت های شما می توانند در عرصه ترویج هنر ایرانی در خاورمیانه ممتاز به شمار بیایند.
شکوهی با بیان اینکه نگاه ما به شرکت های این پردیس به عنوان بیزینس من های هنر و سنسورهای خدمات ما در پارک است، گفت:توصیه می کنم برای توسعه شرکت های خود تدبیر و برنامه ریزی کنید و پارک هم به شما کمک خواهد کرد.
در این نشست نمایندگان شرکت های مستقر در پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد ضمن قدردانی از زحمات تقی فرهنگ نیا در این مجموعه،با برشمردن مواردی، خواستار حذف برخی موانع رشد و پیشرفت آنان ، تجهیز و توسعه هرچه بهتر فضای کار و محل استقرار شرکت ها و فراهم آوردن زمینه های بهبود عملکرد آنها شدند که در هر مورد از جانب مسئولان مربوطه قول پیگیری و همکاری افزونتر داده شد.⁩