همزمان با هفته پژوهش و فناوری صورت گرفت:

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری از سایت انگلیسی پارک علم و فناوری یزد رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد، راه اندازی این سایت که حاصل ماه ها مطالعه و تحقیق در حوزه مخاطب شناسی، طراحی و گرافیک، بررسی نمونه های مشابه در پارک های سراسردنیا و … می باشد، در راستای رویکرد بین المللی سازی پارک یزد در برنامه چهارم توسعه خود در دستورکار روابط عمومی و روابط بین الملل این پارک قرار گرفت.

گفتنی است این سایت همزمان با هفته پژوهش وفناوری به مرحله بهره برداری رسید و در حال حاضر به آدرس EN.YSTP.AC.IR در دسترس مخاطبین می باشد.