طرح پایلوت آبیاری مکانیزه هوشمند در فضای سبز شرکت فولاد آلیاژی ایران، توسط شرکت فناوران صنعت رباتیک مستقر در پارک علم و فناوری یزد راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شرکت دانش بنیان فناوران صنعت رباتیک توانست طرح آبیاری مکانیزه به صورت هوشمند و براساس اطلاعات رطوبت خاک را برای اولین بار در کشور طراحی و راه اندازی نماید.
در این طراحی واحد محیط زیست این شرکت با توجه به مشخص نبودن نیاز یا عدم نیاز آبی گیاه در آبیاری به روش قطره ای وحتی روش مکانیزه، در طول شش ماه با تلاش و رصد کردن تغییرات دما و با انجام آزمایشات مکرر محاسبه رطوبت خاک، توانست به کاهش 15 تا 20 درصدی در مصرف آب نسبت به روش آبیاری قطره ای دست یابد.
گفتنی است که روش آبیاری قطره ای نسبت به غرقابی 40 درصد کاهش مصرف آب و روش آبیاری مکانیزه هوشمند نسبت به آبیاری قطره ای20-15 درصد کاهش مصرف آب در دارد.

  • ۶ خرداد, ۱۳۹۶