در جلسه ای که با حضور وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، خسرو پیری مدیرکل امور فناوری وزارت عتف، مصطفی کریمیان اقبال، رئیس غرب آسیا و شمال آفریقای IASP، غلامی رایزن علمی ایران در کشور روسیه، حسن خوش قلب، مشاور معاون و رئیس حوزه معاونت پژوهش فناوری وزارت عتف و محمد قویدل مدیر روابط بین الملل پارک یزد برگزار شد، ظرفیت های علمی و فناوری ایران تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه همچنین در خصوص میزبانی اصفهان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لوئیس سنز نیز ضمن استقبال از این دیدار به تجربه موفق ایران در این چند سال در زمینه توسعه پارک های فناوری اشاره کرد و نقش ایران را مثبت و با اهمیت ارزیابی نمود. مصطفی کریمیان اقبال نیز پتانسیل ایران برای میزبانی را مطلوب دانست و بر حمایت کلیه پارک ها از میزبانی ایران تأکید نمود و افزود: پارک یزد و پارک های خراسان رضوی نیز در این خصوص همکاری لازم را با شهرک علمی و تحقیقاتی خواهند داشت.