به نقل از واحد طرح و برنامه

در این جلسه پروپوزال همکاران طرح جهت تدوین برنامه کاری منطقه ویژه علم و فناوری یزد و تهیه داده های مکانی موجود در محدوده منطقه مذکور ارائه و مورد تصویب قرار گرفت .

  • ۱۵ آبان, ۱۳۸۹