دومین جلسه مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک( وابسته به پارک علم و فناوری یزد) 5 مهر 95 با حضور اعضای آن در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه که شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک، رامین زارع، مدیر مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک و اعضای این مرکز حضور داشتند، گزارشی از فعالیت های انجام شده مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک تاکنون ارائه و برنامه ریزی برای برنامه های آتی مرکز انجام شد.
طراحی نوع ساختار اجرایی مرکز و تامین نیروی انسانی، برنامه ریزی نوع تعامل با سایر نهادهای موجود در حوزه سرامیک مانند معاونت علمی، وزارت علوم، انجمن علمی سرامیک و…، برگزاری دوره های آموزشی و عارضه یابی مشترک با Aice اسپانیا، بهره برداری و توسعه آزمایشگاه سرامیک، نحوه تعامل و مشارکت با واحدهای صنعتی علاقه مند به مشارکت در مرکز، پروژه تحقیقاتی شناسایی بازار هدف صادراتی کاشی و سرامیک و تدوین استاندارد محصولات کاشی و سرامیک از جمله مسائلی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان نیز اعضای مرکز موضوعاتی را در راستای اهداف مرکز توسعه فناوری کاشی و سرامیک پیشنهاد کردند.