دومین جشنواره ملی شناسایی وتوانمند سازی ایده های برگزیده (شتاب)، به همت پارک علم و فناوری یزد روز دوشنبه 22 آذر ماه درسالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، دومین جشنواره ملی شناسایی وتوانمند سازی ایده های برگزیده (شتاب)، در سه مرحله برگزار می شود که پس از دریافت ایده های ارسالی و داوری طرح ها، طرح های واجد شرایط علمی و فنی و قابلیت ایجاد کسب و کار انتخاب و وارد مرحله دوم رقابت می شوند و در نهایت تیم های صاحب ایده برتر، می توانند طرح های خود را در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری ارائه کنند و با امتیاز دهی داوران و حاضران، منتخبان نهایی معرفی شوند.

در سال جاری تعداد 1278 ایده به این جشنواره ارسال شده است که پس از غربالگری توسط داوران، 130 ایده برگزیده شده و در مرحله بعد، از بین این تعداد 32 ایده برای رقابت در مرحله نهایی داوری انتخاب شدند که برگزیدگان نهایی روز سه شنبه 23 آذرماه به همراه دیگر برگزیدگان هفته پژوهش، مورد تجلیل قرار گرفتند.

مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد زیرساخت های شناسایی و توانمندسازی ایده پردازان و معرفی محصول اختراعی و نیمه صنعتی است که بتواند به محصول تجاری مورد نیاز کشور تبدیل شود و در قالب شرکت فناور در بازار آزاد رقابت کند.

تمام ایده های ارائه شده به این جشنواره، بر اساس معیارهای نوآوری، درجه پختگی، امکان تولید، ارزش افزوده اقتصادی، فرا گیری استفاده در جامعه، درجه رفع مشکلات جامعه و امکان ارائه در صحنه جهانی، مورد ارزیابی و رتبه بندی داوران جشنواره قرار می گیرند.

گفتنی است صاحبان ایده های منتخب در این جشنواره از حمایت مادی و معنوی در جهت توسعه و اجرایی نمودن ایده خود برخوردار خواهند شد.