در راستای بین المللی سازی شرکت های فناور پارک صورت گرفت:

دوره آموزشی”آشنایی با مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC) ” در راستای بین المللی سازی شرکت های پارک، 13 مرداد 95 به میزبانی پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این دوره آموزشی ابوالفضل صلواتی زاده ، بنیانگذارجشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته امارات، ضمن معرفی ظرفیت های نمایشگاه امارات (DWTC) ، در خصوص کارآفرینی و خصوصیات کارآفرینان موفق مطالب آموزشی خود را ارائه داد.

محمد قویدل، مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه برنامه ی راهبردی چهارم پارک علم و فناوری یزد با محوریت بین المللی شدن تدوین شده است، گفت: این دوره ی آموزشی از سری برنامه های جامع پارک برای بین المللی سازی شرکت ها و زمینه سازی برای صادرات محصولات فناور پارک یزد است.

وی هدف از برگزاری دوره های هفت گانه آموزشی که به صورت فصلی و با تمرکز بر برنامه ی راهبردی چهارم توسعه برگزار می شود را آشنایی شرکت های فناور با مراکز بین المللی کسب و کار و سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد و تصریح کرد: این دوره ها فقط برای شرکت های پارک علم و فناوری یزد رایگان است.