از طرح نوآورانه ربات سرآشپز، روز سه شنبه 29 مهر 99 در مرکز نوآوری پارک یزد دفاع شد.
مکانیزم اجرا شده این طرح که توسط علیرضا زنگنه، مهدی فردی، محمد دهقان منشادی و حامد صفری طراحی شده یک ربات pick and place به صورت کارتزین است که کار آن برداشتن و خالی کردن ظروف مواد غذایی در امتداد سه خط است.
این ربات ظروف مواد غذایی که بر روی یک نوار نقاله در حال حرکت هستند را تشخیص داده و بعد از برداشتن آن ها، مواد غذایی درون آن را در یک ظرف بزرگتر با همدیگر مخلوط می کند.